... معرفی ...
    نام نام خانوادگی : قاسم جباری
    سمت :  رئیس اداره فناوری اطلاعات    
   مدرک تحصیلی: کارشناسی   
   شماره پرسنل : 487046

... دوره های گذرانده شده ...

   دوره مایکروسافت MCSA2012 
   دوره (CCNA (cisco
   گذراندن کامل دوره های میکروتیک و اخذ مدارک بین المللی
   دوره  +NETWORK
   دوره های مجازی سازی و اخذ مدرک VM WARE V6