صفحات اختصاصی امور

 

 

هرساله از اواسط خرداد ماه گياهي با نام علمي Capparis spinoza و نام هاي محلي كوبر و داغ قارپوزي ، شاخه هاي پر انشعاب خود را مي گستراند و با برگهاي سبز و گلهاي زيبايش ، منظره دل انگيزي را بر پهنه مراتع دشت مغان هديه و هزاران مرد و زن ، دختر و پسر مغاني را به آغاز فصل برداشت گلهاي ناشكفته خود فرا مي خواند .
در داخل پوشش گل اين گياه ، تعداد فراواني پرچم دراز وجود دارد كه مجموعا” ظاهري بسيار زيبا به گل مي بخشدند . ميوه هاي بيضوي شكل كور در آغاز به رنگ سبز روشن و با گوشتي تلخ ظاهر و به تدريج مايل به قرمز شده و در زمان رسيدن شيرين مي گردند . در حال حاظر مهمترين قسمت مورد استفاده اين گياه ، جوانه ها يا تكمه هاي مولد گل آنست كه معمولا” پس از چيده شدن در حدود 3 ماه در آب نمك 8% و يا سركه نگهداري شده و سپس مصرف مي گردد و يا اينكه مستقيما” به مصرف توليد اسانس كاپاري روتين ( داروي ضد نقرس و .... ) مي رسد .


خواص درماني Kavar :

* پوست و ريشه گياه سابقا” در بيماري هاي كبد و طحال مصرف فراواني داشته و در موارد ضروري به عنوان مدر ، قابض و نيرو دهنده و نيز در رفع كم خوني و رنگ پريدگي دختران جوان ، ضعف عمومي همراه با ضعف اعصاب و همچنين در نقرس معمول بوده است . ضمنا” مطالعات جديد نيز اثرات مفيد اين گياه را در درمان بيماري هاي هيستري و حالات عصبي ديگر و رماتيسم تاييد نموده است .
* پوست گياه با طعمي تند و گس ، اثر آرام كننده ، معرق ، ملين و ضد كرم دارد .
* جوانه هاي ناشكفته و مولد گل آن اثر نيرو دهنده و كمي مدر دارد و از جوشانده آن در مصارف داخلي ، هنوز هم در الجزاير براي مداواي نقرس استفاده مي شود .
* مايع غليظ حاصل از جوشانيدن قطعات كوجك ريشه ، ساقه ، گل و ميوه هاي نارس و كامل اين گياه ، اثر بسيار قابل توجهي در رفع بيماري درد مفاصل بزرگسالان دارد(تجربيات نويسنده مقاله )

* ميوه كاملا” رسيده گياه محتوي انواع الكالوئيد و گليگوزوئيد هاي ويژه اي است كه بيش از ديژل و ماژل ( داروهاي آنتي اسيد معده ) در تنظيم اسيد معده و نيز تسكين درد هاي مربوطه تاثير دارد . با اين توضيح كه خوردن مستقيم بيش از 15 عدد از قسمت گوشتي ميوه رسيده آن نقش مخدر و مسكن قوي را موجب مي گردد ( تجربيات شخصي نويسنده مقاله ) .

* ساليان درازي است كه مصرف ميوه هاي نارس و كوچك اين گياه پس از فراوري در آب نمك و يا سركه و رفع تلخي آن ، ترشي خوشمزه با خواص درماني در هضم غذاهاي سنگين و رفع يبوست در اقصي نقاط مملكت بويژه در بين مردم شهرهاي اروميه ، شيراز و جيرفت رايج است ( شيرازي ها اين ترشي خوشمزه را همراه با موسير برش داده شده ، تهيه مي كنند ). گفتني است كشورهاي زيادي از جمله استراليا ، ايتاليا ، اسپانيا ، به صورت جدي تحقيقات وسيعي را بر روي خواص درماني قسمت هاي مختلف اين گياه در درمان بيماري هاي قلب و عروق ، رماتيسم ، ناراحتي هاي عصبي ، نقرس ، غده پروستات و .... از 10 سال قبل آعاز كرده اند و با اخذ نتايج قابل توجه همچنان ادامه دارد . در ضمن در بعضي از نواحي مديترانه كشت و پروش اين گياه رواج پيدا كرده است .

 


اندام هاي مورد استفاده كوبر :
تمامي اندام هاي هوائي و زميني كوبر قابل استفاده است ولي معولاً از گل هاي ناشكفته گياه بهره برداري بيشتري مي شود ،ميزان محصول :
از هرهكتار زمين مورد كشت كوبر ( در سال دوم ) حدود 3 تن گل ناشكفته بدست مي آيد .كاشت :
با توجه به رشد قابل توجه اين گياه فاصله كشت بذرهاي ضدعفوني شده روي رديف 3متر و فاصله رديف ها از همديگر نيز در حد 3 متر پيشنهاد مي شود .نياز كودي و آبياري :
در پائيز و به هنگام تهيه چاله هاي كشت بذر ، مصرف 500 كيلوگرم در هكتار كود آلي گرانوله گوگردي پيشنهاد مي گردد. ، در سالهاي بعدي ريشه تنومند اين گياه نياز غذائي خود را از اعماق خاك هاي شني و ظاهراً كم ارزش مراتع تامين مي نمايد .آفات گياه كوبر در مغان :
علاوه بر جانور باهوشي مثل روباه كه قرن هاست به ارزش داروئي اين گياه در هضم غذاهاي سنگين و نيز خواص قوي تسكيني آن پي برده است ، تنها آفت مشخص گياه كوبر در مغان ، گونه اي از پروانه هاي ساقه خوار شبيه Pyrusta است ( به اندازه 25% اندازه ساقه خوار ذرت ) كه شديدا” به اين گياه علاقه داشته و روي هر ميوه حداقل تا 20 عدد تخم به صورت منفرد مي گذارد . لاروهاي اين آفت سيكل زندگي خود را در داخل قسمت گوشتي ميوه به اتمام رسانده و پروانه ها پس از خروج و جفتگيري مجددا” روي ميوه هاي جديد تخم گذاري مي نمايند . تعداد نسل اين آفت در مغان 4 نوبت است ( تجربه شخصي نويسنده مقاله ) . مورچه ها نيز به هندوانه رسيده كوبر شديداً علاقمندند .زمان يرداشت :
زمان برداشت گياه كوبر (اگر هدف گل هاي ناشكفته باشد) از اواسط خرداد تا اواسط شهريور ماه مي باشد .ساير اطلاعات و پيشنهادات :

گغتني است كه :
- دستگاه فرآوري اين گياه با ارزش ، چه به صورت ترشي و يا توليد اسانس ، پيچيده نيست و از بازارهاي داخلي به قيمت مناسب قابل تامين مي باشد .
- از دفتر صادرات خارجي وزارت بازرگاني و يا دفتر گل و گياه وزارت جهاد كشاورزي ، مي توان راجع به قيمت و وضعيت كلي بازار جهاني گياهان داروئي سوال نمود
- در كتاب سال گياهان داروئي ( جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي - مركز تحقيقات گياهان داروئي ) آدرس و محل كار شركت هاي گياهان داروئي نوشته شده است .
- جامعه اسلامي احياء گياه درماني زير نظر مقام معظم رهبري فعاليت مي‌كند.

- آدرسهاي پستي تعدادي از سايت هاي فعال :

: E- MAIL : INFO@ OCIA.ORG
WWW.RIFR.ORG
WWW.OCIA.ORG

اثرات اقتصادي گياه داروئي كور در مغان :

گياه پاياي كوبر به دليل داشتن ريشه هاي طويل عمودي ، نسبت به كمي رطوبت مراتع مفان (متوسط ميزان بارندگي مغان 300 ميلي متراست ) كاملا” پايدار بوده و به طريق بذر و به صورت طبيعي تكثير مي يابد و هر ساله هزاران تن ، گل و ميوه به مراتع مغان هديه مي نمايد .

حدود 10 سالي است كه در ماه هاي خرداد لغايت اواسط شهريور ، هر روزه هزاران نفر از روستانيان پارس آباد مغان از بامدادان تا شامگاهان جهت جمع آوري گل هاي ناشكفته اين گياه داروئي كه خريدار عمده آن كشور تركيه است ، فعاليت و به چند نفر از عوامل خريدار محلي تحويل و توسط همين عوامل به خريدار اصلي آن يعني كشور تركيه حمل و تحويل مي نمايند . گفتني است كه مواد ارسالي از مغان در صنايع مربوطه به 2 صورت فراوري مي گردد ،يعني قسمتي از گلهاي ناشكفته به مصرف توليد اسانس كاپاري روتين و قسمتي ديگر به صورت ترشي مخصوص و خوش مزه در بسته بندي هاي مناسب ، اختصاص داده مي شود و با قيمتي در حد 10 برابر قيمت خريد راهي بازارهاي جهاني مي گردد .

هر ساله قيمت گلهاي ناشكفته اين گياه ( در حد هر كيلو 6000 ريال ) . توسط عاملين خريد تعيين و پس از جمع آوري و نمك زني به مقصد كشور تركيه ، حمل و تحويل مي گردد . هر نوجوان مغاني قادر به جمع آوري حدود 5 تا 6 كيلو از گلهاي ناشكفته است و در يك فصل برداشت مي تواند حدود 500 كيلو به عاملين خريد تحويل نمايد .

2- قيمت هركيلو گل ناشكفته كوبر (در سال 1387 ) حدود 6000 ريال بوده است و از هركيلو گل نيز تا 10 ميلي گرم اسانس ( به قيمت 100.000 ريال ) بدست مي آيد. ( ارزش پروسس ) . 1- براساس تفاهم نامه 14 ماده اي وزراي محترم جهاد كشاورزي و بهداشت و درمان ، اگر زارعي اقدام به كشت گياه داروئي نمايد ، شركت دارو پخش بايد ضمن پرداخت 25% به عنوان پيش خريد ، با زارع قرارداد لازم را منعقد نمايد . متاسفانه اين تفاهم تا كنون اجرا نشده است ( دفتر گل و گياه وزارت جهاد كشاورزي ) .

 

نادر نوائي
واحد آموزش شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان
تلفن : 09149662962


منابع مورد استفاده :

- بولتن اخبار تحقيقاتي استراليا
- كتب گياهان داروئي ايران
- اطلاعات مكتسبه از دوره مديريت گياهان داروئي و معطر - مركز آموزش كشاورزي مغان سال 1383
- اطلاعات كارشناسي كشت و صنعت مغان بويژه آقاي هوشنگ قاليچه چي
- اطلاعات ، تحقيقات و تحربيات ساليان خدمت نويسنده در مغان ( نادر نوائي )از : جناب آقای مهندس نادر نوائی

فرستنده مطلب : جناب آقای رسول ایرانی

نوشتن دیدگاه

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
برای تماس با شما لطفا ایمیل خود را بدرستی وارد کنین تا با شما اگر لازم باشد در تماس باشیم .


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید