نام و نام خانوادگي سمت   شرح وظایف
.. مدیریت ..
 قاسم جباری   رئیس اداره فناوری اطلاعات مشاهده
   .. حوزه زیرساخت ، ارتباطات و سخت افزاری ..  
 سجاد ایمانی   معاون اداره و مسئول توسعه زير ساخت شبكه و پشيبان شبكه مشاهده
 سامان عالشی  راهبر شبکه و زیر ساخت  مشاهده
 میلاد دلیر  راهبر سخت افزار و آمار مشاهده 
 فرض الله گلزار  راهبر شبکه و زیر ساخت مشاهده 
.. حوزه نرم افزار ..
 پیمان شهبازی  مسئول توسعه نرم افزار مشاهده 
 شهریار صفرپور  راهبر و پشتیبان نرم افزار مشاهده  
 پیمان نوروزی  راهبر نرم افزار و برنامه نویس مشاهده 
.. حوزه وب سایت و اینترنت .. 
 سیف الله باقرزاده  مسئول وبسایت و مولتی مدیا ، طراح و گرافیست مشاهده 

 امین ابراهیم زاده

 مسئول اتوماسیون اداری و راهبر اینترنت مشاهده