به گزارش واحد فناوری اطلاعات شرکت، معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل: اگر صاحب کالا و به ویژه کشاورزان پرتلاش در شهرستانهای گرمی،بیله سوار،پارس آباد، اصلاندوز و سایر شهرها از شرکت یا راننده ای بخاطر قیمت خارج از عرف و یا به اصطلاح پشت بارنامه نویسی شکایتی داشته باشند می توانند بصورت مکتوب یا از طریق سامانه ۱۰۰۰۱۴۱ جهت رسیدگی به اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل اطلاع دهند.