✅ به فرایند تولید نشاء گوجه فرنگی در گلخانه، کاشت با نشاء کار در مزرعه با آبیاری تحت فشار (تیپ)، برداشت گوجه فرنگی با کمباین های پیشرفته و همچنین با خرید محصولات گوجه کاران منطقه و نهایتا تولید رب گوجه فرنگی در کارخانه رب؛ خط تولید بسته بندی رب گوجه فرنگی با برند #مغانه نیز در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان افزوده شد

◀️ تمامی مراحل فوق بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی سرمایه گذاری و اجرا شده است

 

#برای_اولین_بار_در_شمالغرب_کشور

 

 

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان