✅ شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به منظور حمل چغندرقند از داخل مزارع بخش های مجتمع زراعت به کارخانه قند شرکت از تراکتورداران(مجهز به تریلی پشت بند) منطقه و حومه، به صورت اکیپی و یا انفرادی دعوت به همکاری می نماید


(تاریخ برداشت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ لغایت۱۳۹۹/۱۱/۳۰)

◀️ آدرس: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان- امورپشتیبانی فنی و مکانیزه
شماره تماس
واحدبازرگانی: 04531853720

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان