صفحات اختصاصی امور

 

 

 

⚫️⚫️ همکار محترم جناب آقای مهندس صادق بهزاد رئیس بخش 5 امور زراعت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

🔹 با نهایت تاسف و تاثر بدینوسیله درگذشت مرحومه مغفوره خواهر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده داغدار شادروان و سایر بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض می نمائیم.
از خداوند منان برای آن سفر کرده غفران و رحمت الهی برای شما و کلیه باز ماندگان و خانواده محترم صبری جمیل و اجری جزیل و سلامتی و طول عمر با عزت از پروردگار متعال خواهانیم

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان