صفحات اختصاصی امور

 

 

 

✅ برای اولین بار در ادامه روند توسعه صنایع تبدیلی در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان خیار شور تولیدی از خیار کشت شده در مزارع نمونه شرکت با برندینگ «مغانه» تولید و بزودی روانه بازار می شود

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان