صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به نقل از مدیر زراعت شرکت، با توجه به برنامه ریزی های بعمل آمده در راستای افزایش سطح زیر کشت محصول یونجه در جهت تأمین نیازهای علوفه ای گاوهای شیری مجتمع دامپروری شرکت و لزوم تأمین بذر مورد نیاز جهت کاشت محصول یونجه بخشی از قطعات تحت کشت یونجه به بذرگیری اختصاص یافته است

عبادالهی مدیر زراعت شرکت با اشاره به این مطلب اظهار نمود، در راستای اجرای سیاست ها و برنامه های شرکت، امسال برای دومین سال متوالی بیش از 65 هکتار از اراضی تحت کشت یونجه در بخش های 3 و 4 و 10 با رعایت تمامی الزامات و استاندارد های لازم از قبیل کنترل علف های هرز، تغذیه و آبیاری مناسب و... به تولید بذر اختصاص یافته که پس از برداشت و بوجاری جهت تأمین نیازهای بذری خود شرکت استفاده خواهد شد

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان