عمليات آسفالت ريزي مسير کارخانه رب گوجه فرنگي
شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان

#به_روایت_تصویر

 

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان