#12_مردادماه_1399

تلاش و کوشش همکاران ” امور انبارها“
شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان


در یک روز کاری به روایت تصویر

 
✍ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان