به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به نقل از جعفر عباداللهی مدیر مجتمع #زراعت شرکت، در کشت اول 3265 هکتار ذرت سیلویی در شرکت کاشته شده بود که برداشت از مزارع فوق از امروز با حضور مدیرعامل شرکت و هیئت همراه آغاز شد.

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان