صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

جلال گلچین مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ضمن بازدید از روند پیشرفت کار کارخانه قند مغان گفت: در ادامه نوسازی و تعمیرات اساسی و اوِرهال کردن مجموعه کارخانه قند، عملیات کف سازی با بتن مسلح با ماله پروانه در اندازه ۲هزار متر مربع توسط امور فنی و عمرانی شرکت در حال انجام است و نهایتا با اپوکسی کف کار به سرانجام خواهد رسید

✅ مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان در ادامه افزود: طبق برنامه ریزی های بعمل آمده در نظر داریم کلیه صنایع و واحدهای شرکت را برای تولید بهتر و بالا بردن راندمان، نوسازی و بروز رسانی نماییم و در خصوص کارخانه قند مغان نیز نوسازی و تعمیرات اساسی همچنان ادامه دارد و تا استاندارد سازی نهایی پیش خواهیم رفت.

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان