صفحات اختصاصی امور

 

 

 

ورود اولین گله گوسفند نژاد مغانی به کشت و صنعت مغان

جلال گلچین مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در راه اندازی گوسفندداری شرکت گفت: در پی آماده سازی محل گوسفندداری اولین گله خریداری شده گوسفند داشتی نژاد مغانی وارد گوسفندداری شرکت کشت و صنعت مغان شد

گلچین در ادامه اذعان داشت: در نظر داریم سال جاری با خرید 10 هزار راس گوسفند و همچنین با هدفگذاری 100 هزار راس برای سالهای آتی سرمایه گذاری انجام دهیم تا بتوانیم در تولید شیر، محصولات لبنی و گوشت برای خودکفایی کشور گام های اساسی برداریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان