صفحات اختصاصی امور

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان کوره آهک کارخانه قند مغان برای سی و نهمین سال متوالی طی مراسمی با حضور مدیرعامل و مدیران واحدهای مختلف شرکت کشت و صنعت مغان برای شروع بهره برداری استارت زده و تا چند روز آینده نیز با برداشت چغندرقند از مزارع، فعالیت کارخانه قند آغاز خواهد شد

 امسال نیز از طریق دریافت چغندر مزارع شرکت و خرید چغندر از بخش خصوصی کارخانه قندمغان تولید و استحصال خود را بصورت شبانه روز ادامه خواهد داد و همچنین با تصفیه شکر خام و تبدیل آن به شکر سفید نیز با همت پرسنل زحمت کش کارخانه شکر تولید خواهد نمود.

 

 

 

 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان