بنا به دستور مدیریت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان جهت رفاه حال همشهریان عزیز ارقام مختلف میوه های تولیدی در باغات این شرکت بصورت مستقیم به قیمت عمده در اختیار همشهریان عزیز قرار خواهد گرفت

 در همین راستا غرفه ای در میدان فرهنگ شهر #اردبیل نیز دایر گردیده است

لازم به ذکر است در حال حاضر غرفه فلکه اجیرلو روبروی اداره گاز شهر پارساباد مغان همچنان در حال عرضه محصولات شرکت می باشد

 

 

 


 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان