صفحات اختصاصی امور

 

 

 

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان: برای فرآوری مناسب سیلوی ذرت و تبدیل آن به سیلاژ ذرت وجود سیلوی خندقی ضروری می باشد

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با بیان اینکه حجم تولیدات علوفه ای در این شرکت گسترده می باشد افزود: جهت دخیره سازی در حال حاضر دو دهنه سیلوی خندقی در سایت سه هزار راسی و دوهزار راسی در حال احداث می باشد و هدف از این پروژه فرآوری مناسب سیلوی ذرت و تبدیل آن به سیلاژ ذرت می باشد

وی افزود: عملیات خاکبرداری سیلوی واقع در سایت سه هزار راسی به اتمام رسیده و در حال بتن ریزی می باشد همچنین سیلوی واقع در سایت دوهزار راسی در حال خاکبرداری می باشد
ابعاد سیلوها 210 متر در 21 متر بوده و ارتفاع آن 4 متر می باشد و ظرفیت هر یک از سیلو نزدیک به 20 هزارتن و در مجموع 40 هزارتن بوده و مجموعه قابل ذخیره حجم علوفه 15 هزار و 500 تن می باشد و هزینه دستمزد اجرای پروژه فوق 565میلیون تومان و هزینه با مصالح 1میلیارد و880میلیون تومان برآورد شده است که به زودی راه اندازی خواهد شد

 

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان