صفحات اختصاصی امور

 

 

 

 تلاش وکوشش شبانه روزی پرسنل زحمتکش کارخانه قند مغان جهت بهره برداری هرچه سریعتر این کارخانه.

 

برای دیدن ویدئو لطفا کلیک کنید.

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری