ورود شکر خام به کارخانه قند مغان جهت تصفیه و تبدیل شکر.

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان