جهاد سازندگی نهادی انقلابی است که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) برای رسیدگی به مناطق محروم و دورافتاده ایران تاسیس شد.

 

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان