صفحات اختصاصی امور

 

 

 

🎥 مصاحبه دکتر یونس ژائله : رئیس اتاق بازرگانی استان آذربایجان شرقی با شبکه تلویزیونی برون مرزی #سحر با موضوع روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در دوره شیوع کرونا ویروس

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری