⭕️ بسته بندی کنسرو زیتون با دستگاه های اتوماتیک خریداری شده توسط بخش خصوصی در کشت و صنعت مغان

✅ قابل ذکر است کلیه پروسه تولید کنسرو زیتون در مجتمع باغات و از درختان زیتون شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برداشت و نهایتا با نشان استاندارد و بسته بندی مغانه به بازار مصرف عرضه می شود

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان