صفحات اختصاصی امور

 

 

 

سلام

⭕️ خواهش می کنم به سیاسیون بگویید دست از سر کشت و صنعت و دامپروری مغان، این بنگاه اقتصادی که در حال اصلاح و توسعه می باشد بردارند.حداقل۳۰سال است که کشت و صنعت مغان بجای اینکه خود را به اهداف تاسیس کنندگان که تولید کامل لبنیات و شکر و کنسانتره و صنایع تبدیلی جدید و باغات با محصول صادراتی و زراعت و دامداری ۵۰هزار راسی برساند

دامداری آن ۱۴۰۰۰ راس با بازدهی حداکثر ۱۸ لیتر شیر و کارخانه کنسانتره داغون و تعطیل و لبنیات و شکر با ۱۰ درصد ظرفیت و تعطیلی صادرات و فرودگاهی که بخاطر صادرات درست شده بود الان در وضعیت نابسامان و ورشکسته میباشد.

⭕️ لطفا به سیاسیون مخالف واگذاری که خودشان حتی یک روز کار تولید بزرگ را نکرده اند بگوییدانصاف داشته باشید کجا بودند که داد بزنند کشت و صنعت داغون شده در این ۳۰ سال گذشته.
من بعد از چند سال بیکاری همراه با۴۹۹ نفر دیگردر کشت و صنعت جذب کار شدم کدوم واگذاری بوده که به این خوبی عمل شده و بعد از چند ماه از واگذاری نزدیک ۵۰۰ نفر را جذب کرده و همچنان نیز ادامه دارد.

⭕️ الان می بینم که همکاران قدیمی بنده که تبدیل وضعیت شده اند دارن حقوق حداقل ۲ برابری می گیرند و هزاران جوان تحصیلکرده و بیکار دیگر امثال من امیدوارانه منتظر دعوت به همکاری های بعدی شرکت میباشند تا نقشی در توسعه و آبادانی کشور و منطقه داشته باشند.
نظم و انظباط و هماهنگی در امور جهت تسریع در عملکرد و بهبود کارها بیشتر شده همچنین به تمامی کارکنان شرکت احترام هم لفظی و هم عملی قائل بوده و به کارگران غذای گرم، بسته های حمایتی و انگیزشی می دهند.

⭕️ برای اولین بار کشت گلخانه ای شروع شده و زمزمه ورود صنایع تبدیلی روغن و گوجه و بادام و راه افتادن خط پرواز هواپیمای باری است.
کارخانه لبنیات، قند، سردخانه فریونی، پروسس میوه و بخش زراعت و همه و همه به سرعت در حال بازسازی و اصلاح و تکمیل سازی است آقای رییس جمهور از شما تشکر می کنیم و درخواست آن را داریم که هیئتی را بفرستید تا از نزدیک شاهد باشند که چه ویرانه ای درست کرده بودند و مدیریت دولتی از ابتدا تا بحال چه صدماتی را به این مجموعه وارد کرده و بخش خصوصی چقدر خوب در حال احیاء این مجموعه است، در این زمان که ما در تحریم هستیم بهترین کار حمایت از بخش خصوصی است که اهلیت و همچنین عرضه تولید و صادرات را دارد و باز هم از سیاسیون استان می خواهم از این واگذاری که همه ما ها اکثرا از آن سود برده ایم حمایت کنید و جو استان و در نهایت کار ما جوانان را خراب نکنید.

 

✍ به قلم بابک علیمرادی بیگدیلو
(نیروی جدیدالاستخدامی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان)