درد دل کارگران کشت و صنعت مغان با مردم منطقه:

✅ یادمان نرفته که زمانی برای دریافت حقوق ماهیانه باید ۴ماه منتظر میماندیم تا حقوق یک ماه واریز شود.

✅ یادمان نرفته زمان آقای اروجعلی محمدی برای پرداخت حقوق و مزایای پایان خدمت(بازنشستگی) زمین ها، ادوات، و خودروها به فروش رفت

✅ یادمان نرفته زمانی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نتوانست وام دریافتی از بانک ملی را پرداخت کند و هزاران هکتار از زمین های خود به عنوان پول وام تقدیم بانک ملی نمودند

✅ یادمان نرفته زمانی برای اشتغال یک نفر از اهالی مغان باید به صد مدیر التماس میکردی، این در حالی بود که گوشه کنار این شرکت صدای کارگر از سایر شهرستان ها به گوش میرسید

✅ یادمان نرفته زمانی پیمانکاران جولان میدادند و هیچ کارگر پیمانی را حتی ۱ نفر قرارداد شرکت نمی کردند.

✅ ولی امروز خیلی خوشحالیم از این که نزدیک ۶۰۰ نفر از فرزندان مغان به یکباره جذب این بنگاه اقتصادی شدند و مشغول به کار هستند با قرارداد مستقیم شرکت با حقوق و مزایای عالی شامل بسته های حمایتی.

✅ تبدیل وضعیت ۱۴۷۰ نفر از نیروهای پیمانی که بصورت مستقیم با شرکت قرارداد بستند

✅ نوسازی کارخانه قند که برای اولین بار قرار است نُه ماه در سال کار کند این یعنی اِشتغال و افزایش راندمان تولید.


 جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت مغان