صفحات اختصاصی امور

 

 

 

روزنامه سراسری تجارت در خصوص کشت و صنعت مغان تیتر زد:

(( بخش خصوصی پیشتاز در اشتغالزایی )) 

تبدیل وضعیت ۱۴۷۰ نفر نیروی فصلی و پیمانکاری به نیروی دائمی شرکت

 برای اولین بار ۵۰۰ نفر از جوانان جویای کار منطقه از طریق آگهی بصورت یکجا جذب شرکت شدند.

 

 

جهت دیدن پی دی اف خبر لطفا کلیک کنید :