صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به اطلاع کلیه کشاورزان محترم منطقه مغان میرساند که شرکت کشت وصنعت دامپروری مغان و هلدینگ شیرین عسل فقط درمراکز ذیل اقدام به خرید گوجه فرنگی می نماید و به غیراز آقایان شکاری ، عباسزاده وباباشی نماینده خرید ديگري ندارد. بديهي است مراجعه افراد دیگر جهت خرید ازطرف این شرکت غیر واقعی بوده و از کشاورزان محترم تقاضا مي شود درهنگام فروش محصول گوجه فرنگي خود دقت لازم را بعمل آورند.


 مراکز خرید:
۱- بخش 1 مجتمع زراعت: آقای عباسزاده 09140884851
۲- انبار علوفه: آقای شکاری 09141557548
۳- باغات میوه: آقای باباشی 09141577017

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان