صفحات اختصاصی امور

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، طی حکمی از طرف جلال گلچین نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مهندس منصور کریمی از معاونان مجتمع دامپروری بعنوان سرپرست مجتمع دامپروری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان منصوب گردید و از زحمات دکتر نوری سرپرست سابق این مجتمع تقدیر بعمل آمد.

گلچین در ادامه این مراسم افزود: همه وظيفه داريم با همت و همکاری همدیگر تمامی توانایی های خود را جهت ایفای مسئولیت های محوله که برعهده گرفته ایم بکار بگیریم و شرکت را پویا و زنده نگه داریم. امروز وظيفه ما تلاش و اهتمام در ساختن كشور و آباداني آن بوده، تا برای مملکت مفید واقع شویم و شرمنده آیندگان نیز نباشیم.

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان