صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، در راستای حمایت از رونق تولید و کمک به توسعه مغان انجام میگیرد: ارایه بسته های تشویقی و حمایتی توسط شرکت کشت و صنعت مغان برای چغندرکاران منطقه و استان.

 

برای دیدن ویدئو لطفا کلیک کنید.

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری