صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز رئیس و هیات رئیسه جدید نهمین دوره اتاق بازرگانی تبریز مشخص شدند.در نخستین جلسه هیات نمایندگان دوره نهم اتاق که با حضور رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق تبریز برگزار شد، یونس ژائله رئیس، ابوالفتح ابراهیمی نایب رئیس، عباس کمالی نایب رئیس، محمود ابراهیمی خزانه دار و رضا کامی دبیر هیات رئیسه انتخاب شد . یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز شد.

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان