صفحات اختصاصی امور

 

 

 

گزارش یعقوب شجاعی خبرنگار صداوسیما با همکاری روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان از کارخانه لبنیات:

در ادامه
مصاحبه با مهندس گلچین مدیر عامل شرکت که 17 فروردین98 از برنامه زنده تزه گون شبکه سبلان پخش گردید.

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت مغان