صفحات اختصاصی امور

 

 

 

تصویر هوایی از ترافیک سنگین در جاده شهرک آیت الله غفاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تا ورودی اجیرلو پارس آباد 13فروردین 98


برای دیدن ویدئو لطفا کلیک کنید.

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان