صفحات اختصاصی امور

 

 

 

تصویر هوایی از طبیعت بکر وزیبا، و بی سابقه تربن 13 بدر در شهرک آیت اله غفاری شرکت کشت وصنعت دامپروری مغان

 

برای دیدن ویدئو لطفا کلیک کنید.

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان