صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، اکثر مردم منطقه، میهمانان نوروزی و گردشگران بخاطر طبیعت زیبا و بکر مزارع، باغات کشت و صنعت دامپروری مغان در روز طبیعت (13بدر) در مناطق زیبای شرکت مغان اتراق می نمایند.

در راستای حفاظت از محیط زیست و فرهنگ سازی، امسال در سه نقطه از ورودیهای شرکت کشت و صنعت مغان جهت جمع آوری زباله تعداد 5000 عدد کیسه زباله بین گردشگران توزیع گردید.

گفتنی است همه ساله مزارع و باغات این شرکت بخاطر مناظر زیبا و بکرش پذیرای میهمانان نوروز ی و مردم منطقه می شود. که امسال نیز به دستور مدیریت شرکت مغان، بدون هیچ گونه محدودیتی پذیرای گردشگران بود.

 

 

 


روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان