صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش واحد فناوری اطلاعات شرکت، دوره آموزشی "تئوری حریق و خاموش کننده های دستی " در مورخه 97/9/17  با حضور پرسنل آتش نشانی شرکت توسط واحد آموزش  و مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل برگزار گردید و در این دوره آموزشی ضمن آشنایی همکاران با انواع خاموش کننده های دستی حریق بطور عملی با نحوه خاموش کردن حریق با انواع کپسول های آتش نشانی آشنا شدند.

ضمناً به شرکت کنندگان دوره آموزشی گواهینامه آموزشی معتبر صادر خواهد شد.

 

 

 واحد فناوری اطلاعات شرکت