صفحات اختصاصی امور

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، انتخاب مجدد جناب آقای مهندس یاسر عبدی ریاست حراست شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان  بعنوان حراست برتر استان از سوی حراست کل استان اردبیل

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت مغان