صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، صمد نوری از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان سفیرهیات ورزش کارگری استان اردبیل حکم و مدال طلای اخلاق مسابقات کاراته کنترلی انتخابی تیم ملی  کارگران کشور را کسب نمود .خراسان رضوی ( مشهدمقدس ) میزبانی مسابقات فوق را بعهده داشت.

 

صمد نوری بعد از بازگشت از مسابقات کاراته کارگران کشوری با مهندس مهری مسئول امور فرهنگی و ورزشی و هیات ورزش کارگری استان  بهمراه استاد قربانی مسئول انجمن کاراته کارگری استان  امروز در نشستی گزارش حاصله را ارائه نمودند.

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت مغان