صفحات اختصاصی امور

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، بي احتياطي همشهريان در استفاده ازجنگل هاي اطراف شهرك كشت و صنعت ودامپروري مغان واقع در نزديكي ساختمان زيتون موجب شد تا قسمتي از درختان و فضاي جنگلي طعمه حريق شود.به گزارش روابط عمومي كشت و صنعت و دامپروري مغان، پيش از ظهر امروز جمعه درحاليكه تعداد كثيري از همشهريان و گردشگران در محوطه جنگلي شهرك و محوطه ساختمان زيتون سرگرم گذراندن روز تعطيلي بودند، قسمتي از جنگل هاي پشت ساختمان زيتون طعمه حريق شد كه دليل آن بي احتياطي در استفاده از چوب ها وهيزم هاي درختان و روشن نمودن آتش بوده است.

اين آتش سوزي خوشبختانه تلفات جاني در برنداشت و بلافاصله با كمك نيروهاي حفاظت و حراست كشت و صنعت و دامپروري مغان و حضور بموقع آتشنشاني شهرپارس آباد، اسلام آباد و كشت و صنعت پارس مهار و خاموش گرديد كه از همكاري پرسنل زحمتكش آتش نشاني بخاطر حضور بموقع و تلاش براي جلوگيري از سرايت آتش به جنگل ها و ساختمان هاي اطراف تقدير و تشكر مي گردد.

با توجه به اينكه بی احتیاطی از جمله روشن کردن آتش، آتش زدن چوب های خشک و یا روشن ماندن آتش بعد از استفاده می تواند برای مناطق جنگلی تهدید جدی باشد، لذا از كليه شهروندان و ساير گردشگران عزيز تقاضا ميگردد نسبت به اين امر توجه و عنايت ويژه داشته باشند.

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

مناسبت روز