صفحات اختصاصی امور

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، دکتر علایی عضو هیئت مدیره و معاون کشاورزی دامپروری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در جلسه کارگروه مدیریت پسماند های کشاورزی گفت: توجه به مدیریت صحیح بقایای گیاهی و استفاده از روشهای علمی و نوین یکی از امور زیربنایی جهت توسعه پایدار کشاورزی است.

معاون کشاورزی و دامپروری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در این نشست به اقدامات انجام یافته شامل اجرای طرح خاکورزی حفاظتی و افزایش قابل توجه میکرو ارگانیزمهای خاک با کشت مستقیم، کاهش مصرف سم و کود، استفاده از مبارزه بیولوژیک در سطح ۱۲ هزار هکتار و تولید محصول سالم، استفاده از کودهای زیستی، تهیه کمپوست در جهت مدیریت بقایای گیاهی و استفاده از فناوری نانو در جهت تصفیه پساب های کارخانه قند ولبنیات در شرکت اشاره کرد و گفت: پسماند کشاورزی دو بخش دارد؛ یک بخش باقیمانده محصولات کشاورزی است که پسماند خطرناکی محسوب نمی‌شود و بخش دیگر پسماند خطرناک و ویژه کشاورزی است. با توجه به شرایط موجود در کشور ما که بیش از ۷۵ درصد خاک‌ها فاقد مواد آلی مورد نیاز هستند این بخش از بقایای گیاهی می‌تواند کمک بسیاری برای تولید کود کمپوست و بازگرداندن مواد آلی به خاک باشد.

علایی موضوع کشت زیر پلاستیکی در مزارع شرکت و پسماندهای حاصل از آن اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در مزارع شرکت هیچگونه کشت زیر پلاستیکی انجام نمی شود که این عمل قدم موثری برای حفط محیط زیست به شمار می رود.

دکتر علایی با اشاره به اینکه در کشورما بر اساس برآوردها مجموع پسماندهای کشاورزی حدود ۱۷۰ میلیون تن در سال است، گفت: بر اساس سیستم کشاورزی موجود و سیستم حفاظتی کنونی، برگرداندن بقایای گیاه به خاک می‌تواند راه مناسبی برای غنی کردن خاک باشد و باید تلاش شود سیستم تولید کود کمپوست در تمام نقاط کشور راه‌اندازی شود که در این راستا شرکت کشت و صنعت مغان پیشقدم است و با تولید ۵۰ هزار تن در سال تنها کود کمپوست عالی استان اردبیل در شرکت کشت و صنعت مغان تولید می شود.

 عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در پایان با اشاره به بخش دوم بقایای سموم که از آن به عنوان پسماند ویژه یاد می‌شود، گفت: بقایای سموم ویژه شامل سموم و کودهای شیمیایی تاریخ گذشته می‌شود و شرکت مغان با کاهش مصرف ۲۵ درصدی سموم شیمیایی نسبت به سال های گذشته و همچنین کاهش مصرف هزارتن کود شیمیایی و با آزمایشات خاک شناسی و توصیه کودی برای نوع محصول مهمترین قدم برای حفظ محیط زیست می باشد.

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان