به گزارش روابط عمومی شرکت، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح دانه های روغنی کشور در جریان بازدیداز مجتمع زراعت شرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان عنوان کرد: کشت دانه های روغنی کلزا و سویا در کشور هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی است.مهندس مهاجر مجری طرح دانه های روغنی کشور با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی سطح زیر کشت دانه های روغنی سویا در این شهرستان گفت: بالاترین میزان تولید دانه های روغنی در سطح کشور در دشت مغان استحصال میشود.

مجری طرح دانه های روغنی کشور خاطرنشان ساخت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی، افزایش کاشت دانه های روغنی برای بالا بردن امنیت غدایی کشور و برای برطرف کردن نیاز کشور است.

مهندس مهاجر افزود: حدود ۳ونیم میلیون تن کنجاله و سویا نیاز داریم که پیش بینی ما برای سال آینده ۳۵۰ هزار تن کلزا و ۶۰۰هزارتن در مجموع دانه های روغنی خواهد بود که این اتفاق یک رکورد خوبی در سال های اخیر خواهد بود.

مهندس مهاجر در رابطه با محصول کلزا بیان داشت: این محصول بین ۴۲تا ۴۸ درصد روغن دارد و از نظر سلامت جامعه هم روغن مفید محسوب می شود.

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان