به گزارش روابط عمومی شرکت، حضور مهندس پورپیغمبر مدیرعامل، مهندس نگاهی نایب رئیس هیئت مدیره و جمعی از مدیران و کارکنان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در راهپیمایی پر شکوه یوم الله ۱۳ آبان ۱۳۹۶

 

 

 

 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان