Up

:: مزایده ها ::

تاریخ انتشار: 19-9-97-مهلت خرید اسناد: 21-9-97-مهلت تحویل اسناد: 4-10-97- موضوع مزایده: اجاره بخشی از زمينهاي زراعي بخش های نه گانه مجتمع زراعت و امور باغبانی خود را به مساحت 504/5 هكتار جهت كشت بادام زمینی وگوجه فرنگی در سال زراعي 98-97
تاریخ انتشار: 11-9-97--مهلت خرید اسناد: 13-9-97--مهلت تحویل اسناد: 24-9-97--- موضوع مزایده: اجاره بخشی از زمينهاي زراعي بخش های نه گانه مجتمع زراعت و امور باغبانی خود را به مساحت 472/2 هكتار جهت كشت پنبه در سال زراعي 98-97
تاریخ انتشار : 24-8-97--- مهلت خرید اسناد: 26-8-97--- مهلت تحویل اسناد: 10-9-97--- موضوع مزایده: فروش گوساله نر پرواری تولیدی خود
::: مزایده محلی حضوری::: تاریخ انتشار:10-8-97--- مهلت خرید وتحویل اسناد: 12-8-97--موضوع مزایده : واگذاری186/5 هکتار بخشی از زمینهای زراعی خود را جهت کشت چغندرقند پاییزه در سال زراعی 98-97.تا ساعت 11 صبح شنبه 97/8/10 مهمانسرای سرو شهرک ...
::: مزایده محلی ::: تاریخ انتشار:4-8-97--- مهلت خرید وتحویل اسناد: 7-8-97--- موضوع مزایده : واگذاری532/7 هکتار بخشی از زمینهای زراعی در بخشهای نه گانه زراعت و باغات را جهت کشت چغندرقند پاییزه در سال زراعی 98-97 بصورت مشارکتی
تاریخ انتشارآگهی: 2-8-97--- مهلت خرید اسناد: 5-8-97--- مهلت تحویل اسناد: 20-8-97--- موضوع مزایده: فروش گوساله نر پرواری تولیدی خود
::: مزایده محلی ::: تاریخ انتشار:1-8-97--- مهلت خرید وتحویل اسناد: 3-8-97--- موضوع مزایده : واگذاری 1169/8 هکتار از مزارع بخش های نه گانه زراعت و امور باغبانی خود را جهت کشت چغندرقند پاییزه در سال زراعی 98-97 بصورت مشارکتی
::: مزایده محلی ::: تاریخ انتشار:26-7-97--- مهلت خرید وتحویل اسناد: 30-7-97--- موضوع مزایده : واگذاری 1639/8 هکتار از مزارع بخش های نه گانه زراعت و امور باغبانی خود را بمنظور کاشت چغندر قند پاییزه در سال زراعی 98-97بصورت مشارکتی
تاریخ انتشار: 14-7-97--- مهلت خرید اسناد: 17-7-97--- مهلت تحویل اسناد: 29-7-97--- موضوع مزایده: فروش انواع گوساله نر پرواری تولیدی خود
:: اطلاعیه فروش شکر استحصالی شرکت به قیمت مصوب در سال 97 :: متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بصورت حضوری یا با شماره تلفن 89-31852088-045 تماس حاصل و یا به آدرس 25 کیلومتری نرسیده به پارس آباد - شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان – اداره مرکزی جدید
تاریخ انتشار: 26-6-97--- مهلت خرید اسناد: 31-6-97--- مهلت تحویل اسناد: 15-7-97--- موضوع مزایده: فروش مقدار 6000 تن ملاس توليدي كارخانه قند خود
تاریخ انتشار: 25-6-97--- مهلت خرید اسناد: 31-6-97--- مهلت تحویل اسناد: 15-7-97--- موضوع مزایده: فروش 12 قلم از انواع ضایعات خود
تاریخ انتشار: 10-6-97--- مهلت خرید اسناد: 13-6-97--- مهلت تحویل اسناد: 25-6-97--- موضوع مزایده: فروش انواع دام سنگین زمینگیر ،لاشه و اضطراری تولیدی خود
تاریخ انتشار: 13-6-97--- مهلت خرید اسناد: 17-6-97--- مهلت تحویل اسناد: 1-7-97--- موضوع مزایده: فروش انواع گوساله نر پرواری تولیدی خود
تاریخ انتشار25-5-97--- مهلت خرید اسناد: 29-5-97--- مهلت تحویل اسناد: 13-6-97--- موضوع مزایده: فروش تلیسه های آبستن تولیدی خود
تاریخ انتشار: 20-5-97--- مهلت خرید اسناد: 25-5-97--- مهلت تحویل اسناد: 6-6-97--- موضوع مزایده: فروش انواع دام سنگین زمینگیر ،لاشه و اضطراری تولیدی خود
تاریخ انتشار: 20-5-97--- مهلت خرید اسناد: 25-5-97--- مهلت تحویل اسناد: 6-6-97--- موضوع مزایده: فروش محصولات باغات زیتون خود در سال 1397را به صورت سردرختی در مساحت 324 هکتار با قیمت پایه 000/000/000/6 ریال
تاریخ انتشار: 4-5-97--- مهلت خرید اسناد: 7-5-97--- مهلت تحویل اسناد: 18-5-97--- موضوع مزایده: فروش تلیسه های آبستن تولیدی خود
تاریخ انتشار: 28-3-97--- مهلت خرید اسناد: 30-3-97--- مهلت تحویل اسناد: 10-4-97--- موضوع مزایده: فروش انواع گوساله نر پرواری تولیدی خود
تاریخ انتشار: 7-3-97--- مهلت خرید اسناد: 10-3-97--- مهلت تحویل اسناد: 27-3-97--- موضوع مزایده: فروش انواع دام سنگین تولیدی خود
 
 
Powered by Phoca Download